Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

PONIEDZIAŁEK
15.15 - 16.00
Koło informatyczne 
(kl. IV - VII)

Etyka (IV - VII)
14.25 - 15.10
WTOREK
15.15 - 16.00
Koło matematyczne 
(kl. IV - VII)

Koło teatralne 
(kl. IV - VII)

Koło plastyczne 
(kl. I - III)

Klubik matematyczny 
(kl. II - III)
ŚRODA
15.15 - 16.00
Koło sportowe 
(kl. IV - VII) 

Koło taneczne 
(kl. I - III)
CZWARTEK
15.15 - 16.00
Koło historyczne 
(kl. IV - VII)

Koło szachowe 
(kl. I - III) 

Gim.korekcyjna
PIĄTEK
15.15 - 16.00
Gim. korekcyjna
Kreator strony - przetestuj