Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA
zorganizowanego w ramach Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej.
Za nami kolejne spotkanie młodych studentów UD Alfa. 25 kwietnia uczniowie NSP1 i ich goście z przedszkoli Tęcza, Kacperek, Jagódka, Bajkolandia uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach w ramach Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej. 

Zjazd rozpoczął się wykładem mgr Honoraty Glazy-Gulgowskiej pt. „Muzyka poważna inaczej”, oraz Adiunkta WSiTA Niny Drewy (z klasy VI) na temat historii kina. Prowadzące w interesujący sposób opowiedziały o muzyce klasycznej, jej dynamice, sławnych kompozytorach i kinie. Uczniowie słuchali fragmentów utworów muzycznych, bawili się przy muzyce, oglądali fragmenty pierwszych niemych w historii kinematografii filmów. Dowiedzieli się wiele na temat perspektywy filmowej – jak posługiwać się kamerą dla uzyskania różnych ciekawych efektów.

Najmłodsi studenci (przedszkolaki i uczniowie klasy I, II) brali udział w następujących ćwiczeniach: 
  • „Świat w kolorach – użycie barw podstawowych i pochodnych”, które poprowadziły Adiunkci WSiTA Melania Tubisz oraz Paulina Ziętara; 
  • „ABC nut i tonacji dźwiękowych” prowadzone przez Prorektor UD Alfa Alicję Kwiatkowską i Dziekan Zuzannę Wieczorek. 

Wszyscy z przyjemnością zgłębiali wiedzę na temat powstawania kolorów, dźwięków, mieszania się barw, sposobu zapisu nut i ich znaczenia. Mnóstwo emocji wzbudziły „magiczne obrazki” – początkowo szare, smutne ilustracje ożywały feerią barw po zmoczeniu ich wodą. 

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w ćwiczeniach o równie interesującej tematyce: 
  • „Wzorem prehistorycznego artysty” – prowadzący Adiunkci WSiTA Melania Tubisz, Paulina Ziętara; 
  • „Warsztat pracy aktora” – Prorektor Alicja Kwiatkowska; 
  • „Systemy tonalne w muzyce” – Dziekan WSiTA Zuzanna Wieczorek, Adiunkt WM-T Jakub Knioła; 
  • „Kadrowanie i zastosowanie planów filmowych – Adiunkt Nina Drewa. 

Ciekawie opracowane tematy i poprowadzone zajęcia praktyczne zachęciły zebranych do aktywnego udziału. Starsi studenci oglądali prezentację multimedialną o historii sztuki, wcielali się w role prehistorycznych malarzy naskalnych, uczyli się pracy operatora kamery, ćwiczyli pantomimę i dykcję, rozpoznawali tonacje durowe i molowe, próbowali swoich sił jako pianiści i gitarzyści. 

Oprac. mgr K. Łączkowska
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Bydgoszczy
PATRONI MEDIALNI:
Kreator strony - przetestuj