Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA

Wydział Przedsiębiorczości

Dnia 11 lutego 2015 r. w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dwernickiego 10
odbył się zjazd UD ALFA w ramach Wydziału Przedsiębiorczości. 
Dnia 11 lutego 2015 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy odbył się II w tym roku szkolnym zjazd Uniwersytetu Dzieci Alfa nt. przedsiębiorczości. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu przygotowanego przez p. Marcina Droganowskiego Dyrektora oddziału Banku BGŻ w Bydgoszczy nt. zabezpieczeń banknotów przed fałszowaniem. Drugim prelegentem była p. Beata Bazeli Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej . Pani Prodziekan przedstawiła wykład pt.: „To i owo o pieniądzach”. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładów. 

Starsi studenci uczestniczyli w następujących ćwiczeniach:
  • Kształtowanie podstawowych umiejętności związanych z przedsiębiorczością. I ty możesz pokierować własną firmą bananową. 
  •  Poznajemy waluty innych państw. Kantor wymiany walut.
  • Giełda papierów wartościowych.

Uczniowie klas I, II oraz zaproszeni goście z przedszkole „Tęcza” oraz „Bajkolandia” uczestniczyli w warsztatach:
  • „Jaki zawód ma moja mama”
  • Praktyczne zastosowanie obliczeń pieniężnych.


Swoją obecnością zaszczycili nas reporterzy Alicja Karbowiak oraz Ewa Rydzkowska ze szkolnej gazetki „ Tęczowa szkoła”, którzy przeprowadzali wywiady z prowadzącymi oraz studentami. Po konkursie zorganizowano wystawę prac powstałych podczas zajęć. 
Z przeprowadzonej podczas zjazdu ewaluacji wynika , iż ok. 95 % słuchaczom zajęcia podobały się.
ORGANIZATORZY:
Kreator strony - przetestuj