Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA

Wydział Promocji Zdrowia i Sportu

9 maja 2013 r. w naszej szkole miał miejsce kolejny  zjazd Uniwersytetu Dzieci ALFA 
w ramach Wydziału Promocji Zdrowia i Sportu. 
Zjazd zaczął się dawką teorii na temat udzielania pierwszej pomocy dla klas 4 - 6. Ratownicy patrolu medycznego Hufca ZHP Bydgoszcz przekazywali też wiedzę w praktyce. Następnie Prodziekan Wydziału Sportu - Jędrzej Smeja i Prorektor UD Alfa - Jakub Lewandowski opowiedzieli o wioślarstwie. Pomogli im trener wioślarstwa w Kubie Lotto Bydgostia - Leszek Lemańczyk i medalista mistrzostw Polski we wioślarstwie – Jakub Lemańczyk. Na tarasie stała też oryginalna łódka z wiosłami. Odbyły się też ćwiczenia na symulatorze łodzi. Pan trener zaproponował też szóstoklasistom złożenie podań do sportowej szkoły. Studenci następnie poznali tajniki tańca Breakdance. Zajęcia prowadzili prodziekan Wydziału Kreatywności Bartosz Kaźmierczak i dziekan Wydziału Przyrodniczego Filip Bochniak. Odbyły się też ćwiczenia praktyczne. Potem przeszliśmy na halę sportową, gdzie sensei Sławomir Posłuszny z asystentkami Zuzanną Mindykowska i Zuzanną Kwiatkowską pokazali nam niesamowite ruchy karate, których powtórzenie było nierealne. Dziekan wydziału sportowego Marceli Rutka i prodziekan Wydziału Matematyczno- Technicznego Marcin Łaz z prodziekanem Wydzialu Sztuki Pawłem Piotrowskim wyćwiczyli nas na świetnych piłkarzy, a Mateusz Bierwagen, Adrian Barszczyk – koszykarze bydgoskiej Astorii i ich asystentka Zuzanna Piwkowska udowodnili, że nie trzeba być bardzo wysokim, aby zostać mistrzem. 
Oprac. Olga Witkowska
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Kreator strony - przetestuj