Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Uniwersytet Dzieci ALFA

         W sobotę 22 września 2012 roku swoją działalność rozpoczął Uniwersytet Dzieci „ALFA”. To pierwsza tego typu propozycja przygotowana dla i przez najmłodszych. Projekt ten jest wspólnym przedsięwzięciem Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Patronat nad prjektem objął Prezydent Miasta Bydgoszczy.
        Ideą stworzenia Uniwersytetu Dzieci „ALFA” jest pobudzenie najmłodszych do studiowania – poznawania nowych obszarów wiedzy i rozwijanie pasji, ale także wprowadzenie w akademicki świat i zapoznanie z uniwersyteckimi tradycjami. W pierwszym roku działalności w zajęciach uczestniczyć będzie ponad 150 dzieci w wieku 5-12 lat – uczniów NSP1 oraz maluchów z kilku bydgoskich przedszkoli.        
W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano zjazdy w ramach wydziałów: 
  • humanistyczno-lingwistycznego, 
  • podróżniczo-przyrodniczego, 
  • promocji zdrowia i sportu. 
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Kreator strony - przetestuj