Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania klasowe (kl. I - VIII)
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
Zebrania klasowe (kl. I - VIII)
podanie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych 
przedmiotowych i zachowania
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
Wywiadówki (kl. I - VIII)
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
Zebrania klasowe (kl. I - VIII)
podanie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych 
przedmiotowych i zachowania
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
Kreator strony - przetestuj