Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Zebrania klasowe (kl. I - VII)
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
Zebrania klasowe (kl. I - VII)
podanie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych 
przedmiotowych i zachowania
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
Wywiadówki (kl. I - VII)
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
Zebrania klasowe (kl. I - VII)
podanie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych 
przedmiotowych i zachowania
Spotkania z nauczycielami w ramach "drzwi otwartych"
26 września 2017 r. (wtorek), godz. 17.30
24 października 2017 r. (wtorek), godz. 17.30
27 listopada 2017 r. (poniedziałek), godz. 17.30
4 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 17.30
4 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 18.15
6 lutego 2018 r. (wtorek), godz. 17.30
5 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 17.30
14 maja 2018 r. (poniedziałek), godz. 17.30
14 maja 2018 r. (poniedziałek), godz. 18.15
Kreator strony - przetestuj