Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

ARCHIWUM  NSP1

Rok szkolny 2011/2012

UDZIAŁ SZKOŁY W AKCJI WARTO BYĆ DOBRYM
Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, 
ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.

Laureatem akcji została uczennica klasy I 
EWA RYDZKOWSKA

Zgdonie z ustaleniami Rady Uczniowskiej laureat akcji wraz z rodzicami miał zdecydować jakiej instytucji charytatywnej przekaże główną wygraną.
W czerwcu 2012 r. gościliœmy w naszej szkole podopiecznych Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, 
którym na uroczystym apelu Ewa z tatą przekazała wygrany rower.

Wszystkim uczniom szkoły i rodzicom dziękujemy za zaangażowanie się w akcję.

Więcej o akcji: www.wartobycdobrym.pl
LAUREAT KONKURSU KURATORYJNEGO
Uczeń naszej Szkoły Daniel Brodowski uzyskał tytuł laureata w dwóch konkursach: 
Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym organizowanym w roku szkolnym 2011/2012 przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty
oraz w Ogólnopolskim Konkursie "Z poprawną ortografią na co dzień", którego finał odbył się 27 marca 2012 r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Gratulujemy!
WARSZTATY W NASZEJ SZKOLE
W ramach realizacji bloku tematycznego p.t. "Rozwijam pasje artystyczno-literackie" 
w naszej Szkole w kwietniu 2012 r. odbyły się warsztaty z techniki decoupage'u 
oraz z zakresu fotografii i plener fotograficzny "Świat bez przemocy wokół nas" .
WYCIECZKA DO MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. L. WYCZÓŁKOWSKIEGO
Dnia 30 marca 2012 r. pierwszoklasiści uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Kultura ludowa Kujaw”. 
Zapoznali się z folklorem muzycznym, tradycyjnym strojem kujawskim. 
Szczególną uwagę dzieci przykuło zdobnictwo wnętrz mieszkalnych oraz  wyrobów garncarskich. 
Tak powstały kolorowe, piękne pisanki wielkanocne oparte o wzory i motywy ludowe.
WYCIECZKA DO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
21 marca 2012 r. młodsi uczniowie naszej szkoły w poszukiwaniu oznak budzącej się przyrody udali się do Myślęcinka. 
Ciekawe filmy i projekcje multimedialne, spacer po lesie, obserwacje roślin, zwierząt dostarczyły wielu nowych doświadczeń oraz radości. 
Na zakończenie wycieczki wszyscy uczestnicy pożegnali zimę – symbolizujące zimę Marzannę bezpowrotnie „strawił ogień”. 
To już rzecz pewna – mamy wiosnę!
SPOTKANIE Z ARTYSTĄ MALARZEM I GRAFIKIEM

W ramach marcowego projektu „Rozwijam pasje artystyczno-literackie” uczniowie klasy I 
mieli okazję zapoznać się z pracą artysty malarza i grafika. 
20 marca 2012 r. dzieci spotkały się z panem Jakubem Kają - absolwentem 
Akademii Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Dowiedziały się od niego wielu ciekawostek dotyczących początków malarstwa, 
wykorzystywanych przyborów i materiałów. Pan Jakub pokazał również jak powstają barwy pochodne,
 jak łatwo za pomocą gumki myszki i długopisu stworzyć obrazy z elementami grafiki. 
Na zakończenie dzieci rysowały martwą naturę, podążając za wskazówkami mistrza. 
UROCZYSTOŚĆ WIGILIJNA
Zgodnie z tradycją naszej Szkoły, 22 grudnia 2011 r., spotkaliśmy się w gronie Uczniów i Pracowników, by wspólnie świętować Boże Narodzenie. 
Z tej okazji uczniowie klasy V, pod kierunkiem p. M. Lewandowskiej, przygotowali przedstawienie Bożonarodzeniowe. 
Po obejrzeniu przedstawienia, wspólnym kolędowaniu i wysłuchaniu życzeń złożonych 
przez Dyrektor Szkoły, Panią Brygidę Szymańską - Osik oraz Prezes, Panią Alicję Ciesielską, 
rozeszliśmy się do swoich sal, by podzielić się opłatkiem i zasiąść przy wspólnym wigilijnym stole.
15. BOŻONARODZENIOWA ZBIÓRKA ZABAWEK
Serdecznie dziękujemy Uczniom naszej Szkoły i ich Rodzicom za tak liczny udział w Świątecznej Zbiórce Zabawek w roku szkolnym 2011/2012. 
Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy 8 dużych worków zabawek, które - zgodnie z tradycją Szkoły - zostały przekazane na rzecz dzieci z ubogich rodzin 
do Stowarzyszenia Miłosierdzia, działającego przy parafii p.w. Św. Wincentego a Paulo (Bazylika).
Kreator strony - przetestuj