Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Projekty realizowane w NSP1

realizowany we współpracy z Kujawsko - Pomorską Szkołą Wyższą 
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy
zaplanowane do realizacji w Programie Rozwoju Szkoły na rok 2011/2012 
realizowane w szkole od 2003 r. 
Kreator strony - przetestuj