Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Projekty unijne

projekt systemowy z zakresu indywidualizacji procesu nauczania w klasach I - III 
realizowany w roku szkolnym 2013/2014
Kreator strony - przetestuj