Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA

Wydział Sztuki i Twórczości Artystycznej

Zjazd w ramach Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 r.
w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dwernickiego 10.
PROGRAM ZJAZDU
GRUPA PIERWSZA: 
przedszkolaki, klasy I i II
GRUPA DRUGA: 
klasy III - VI
09.00 – 09.15
Wykład:
Muzyka poważna inaczej
mgr Honorata Glaza-Gulgowska
10.00 – 10.15
Wykład:
Muzyka poważna inaczej
mgr Honorata Glaza-Gulgowska
09.15 – 09.30
Wykład: 
Historia kina w pigułce
   Adiunkt 
   Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej 
   Nina Drewa 
10.15 – 10.30
Wykład: 
Historia kina w pigułce
   Adiunkt 
   Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej 
   Nina Drewa 
09.30 – 09.40
PRZERWA
10.30 – 10.40
PRZERWA
09.40 – 10.20
ćwiczenia w grupach
Świat w kolorach – użycie barw podstawowych i pochodnych
   Adiunkt 
   Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej 
   Melania Tubisz 
Świat w kolorach – użycie barw podstawowych i pochodnych
   Adiunkt 
   Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej 
   Paulina Ziętara  
ABC nut i tonacji dźwiękowych
   Dziekan 
   Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej 
   Zuzanna Wieczorek
ABC nut i tonacji dźwiękowych
   Prorektor UD ALFA  
   Alicja Kwiatkowska
10.40 – 11.40
Wzorem prehistorycznego artystysty
   Adiunkci 
   Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej 
   Melania Tubisz
   Paulina Ziętara
Systemy tonalne w muzyce
   Dziekan 
   Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej 
   Zuzanna Wieczorek
   
   Adiunkt 
   Wydziału Matematyczno - Technicznego 
   Jakub Knioła
Warsztat pracy aktora
   Prorektor UD ALFA 
   Alicja Kwiatkowska
Kadrowanie i zastosowanie planów filmowych
   Adiunkt 
   Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej 
   Nina Drewa 
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Bydgoszczy
PATRONI MEDIALNI:
Kreator strony - przetestuj