Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA

Wydział Humanistyczno - Lingwistyczny

Zjazd w ramach kolejnego wydziału odbył się dnia 30 października 2012 r.
w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dwernickiego 10.
PROGRAM ZJAZDU
GRUPA PIERWSZA: 
przedszkolaki, klasy I i II
GRUPA DRUGA: 
klasy III - VI

11:00 – 11: 20 

11:20 – 11:40 

11:40 – 11: 50

11:50 – 13:10 

ćwiczenia w grupach

Wykład: 

native speaker z empik school 

Denis Bribger 

"Bariery kulturowe w Polsce i sposoby ich przezwyciężania"

Wykład: 

Rektor UD „ALFA” Olga Witkowska 

"O tożsamości"
PRZERWA

Minikonwersatorium anglistyczne

Dziekan 

Wydziału Humanistyczno - Lingwistycznego 

Julia Dunal 

"Komunikacja w mediach" – warsztaty dziennikarskie

Prodziekan

Wydziału Humanistyczno - Lingwistycznego

Zuzanna Gumienik 

wykładowca KPSW 

mgr Wojciech Trempała 

TV KPSW 

Karol Sawicki 

Semantyka porównawcza 

Dziekan 

Wydziału Matematyczno - Technicznego

Zuzanna Mindykowska 

Tropy i figury stylistyczne w literaturze detektywistycznej

Dziekan 

Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej

Magdalena Gehrke 

12:10 – 12:40 

12:40 – 13:10
13:10 – 13:20

13:20 – 14:40

ćwiczenia w grupach 

Wykład: 

native speaker z empik school 

Denis Bribger 

"Bariery kulturowe w Polsce i sposoby ich przezwyciężania"

Wykład: 

Rektor UD „ALFA” Olga Witkowska 

"O tożsamości"
PRZERWA

Konwersatorium  filozoficzne
Rektor 

Uniwersytetu Dzieci „ALFA” 

Olga Witkowska

Dziekan 

Wydziału Humanistyczno - Lingwistycznego 

Julia Dunal

"Komunikacja w mediach" – warsztaty dziennikarskie

Prodziekan

Wydziału Humanistyczno - Lingwistycznego

Zuzanna Gumienik 

wykładowca KPSW 

mgr Wojciech Trempała 

TV KPSW 

Karol Sawicki 

Semantyka porównawcza 

Dziekan 

Wydziału Matematyczno - Technicznego

Zuzanna Mindykowska 

Tropy i figury stylistyczne w literaturze detektywistycznej

Dziekan 

Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej

Magdalena Gehrke 

ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Kreator strony - przetestuj