Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA

Wydział Matematyczno - Techniczny

Zjazd w ramach Wydziału Matematyczno - Technicznego odbędzie się dnia 28 listopada 2013 r.
w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dwernickiego 10.
PROGRAM ZJAZDU
GRUPA PIERWSZA: 
przedszkolaki, klasy I i II
GRUPA DRUGA: 
klasy III - VI
10.00 – 10.15
10.20 – 10.35
10.35 – 10.50
10.50 – 11.50
ćwiczenia w grupach
Wykład: 
Fundacja Rozwoju Wolontariatu „Projektor”
Wykład: 
"Kto i po co wymyślił matematykę?" - rozprawa przed sądem
Zuzanna Wieczorek, Alicja Kwiatkowska, 
Zuzanna Szaruga, Robin Łuczak
PRZERWA
Twórcze budowle z klocków Lego
 z wykorzystaniem programu komputerowego 
Lego Digital Designer
     Dziekan 
     Wydziału Matematyczno-Technicznego
     Szymon Wiśniewski


Innowacyjne zastosowanie kalkulatora 
do zabaw i nie tylko.
     Anna Augustynowicz


Graj i inwestuj - i ty możesz zostać przedsiębiorcą.
     Aleksandra Rzeszotarska, 
     Natalia Szczepkowska
11.20 - 11.40
11.40 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 14.00
ćwiczenia w grupach
Wykład: 
Fundacja Rozwoju Wolontariatu „Projektor”
Wykład: 
"Kto i po co wymyślił matematykę?" - rozprawa 
przed sądem
Zuzanna Wieczorek, Alicja Kwiatkowska, 
Zuzanna Szaruga, Robin Łuczak
PRZERWA
Twórcze budowle z klocków Lego
 z wykorzystaniem programu komputerowego 
Lego Digital Designer
     Dziekan 
     Wydziału Matematyczno-Technicznego
     Szymon Wiśniewski


Rzut oka w przeszłość – historia ewolucji maszyny liczącej.
Innowacyjne wykorzystanie kalkulatora 
do zabaw i nie tylko.
     Anna Augustynowicz


Graj i inwestuj - i ty możesz zostać przedsiębiorcą.
     Aleksandra Rzeszotarska, 
     Natalia Szczepkowska
W przerwie między ćwiczeniami można odwiedzić „Muzeum Techniki”.
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Bydgoszczy
PATRONI MEDIALNI:
Kreator strony - przetestuj