Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA
Zjazd w ramach Wydziału Humanistyczno - Lingwistycznego odbędzie się dnia 8 grudnia 2014 r.
w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dwernickiego 10.
PROGRAM ZJAZDU
GRUPA PIERWSZA: 
przedszkolaki, klasy I i II
GRUPA DRUGA: 
klasy III - VI
10.50 - 11.15
11.20 - 11.40
11.40 - 11.50
11.50 - 12.35
ćwiczenia w grupach 
ok. 12.35
Wykład
Radca prawny Henryk Maciejewski –
Konsul Honorowy Republiki Chorwacji
w Bydgoszczy

Słowiańskie korzenie Chorwacji
Johan Muller
Kultura Niderlandów 
PRZERWA
Dziekan 
Wydziału Podróżniczo-Przyrodniczego
Aleksandra Rydzkowska
Adiunkt WSiTA
Maria Smeja
Symbole narodowe państw europejskich
Dziekan 
Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej
Natalia Karbowiak
Adiunkt WSiTA
Ewa Pająkowska
Języki Europy
ZAKOŃCZENIE
08.15 - 09.50
ćwiczenia w grupach 
9.55 – 10.20
10.20 - 10.40
10.40 - 10.50
Dziekan 
Wydziału Podróżniczo-Przyrodniczego
Aleksandra Rydzkowska
Adiunkt WSiTA
Maria Smeja
Symbole narodowe państw europejskich
Dziekan 
Wydziału Sztuki i Twórczości Artystycznej
Natalia Karbowiak
Adiunkt WSiTA
Ewa Pająkowska
Języki Europy
Dziekan 
Wydziału Humanistyczno-Lingwistycznego
Jakub Grzyb
Adiunkt WSiTA
Sebastian Ciesiński
Quer durch die DACHL-Länder
(Podróżując przez kraje niemieckojęzyczne)
Prorektor UD Alfa
Dominik Nowacki
Adiunkt WSiTA
Sebastian Muller
Elementy filologii klasycznej – panteon bogów olimpijskich
Wykład
Radca prawny Henryk Maciejewski –
Konsul Honorowy Republiki Chorwacji
w Bydgoszczy

Słowiańskie korzenie Chorwacji
Johan Muller
Kultura Niderlandów 
PRZERWA
13.00
Quiz z wiedzy o Uni Europejskiej i łączenie na skypie z europosłem Januszem Zemke
ORGANIZATORZY:
Kreator strony - przetestuj