Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA

Wydział Przyrodniczo - Podróżniczy

Zjazd w ramach kolejnego wydziału odb się dnia 12 grudnia 2012 r.
w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dwernickiego 10.
PROGRAM ZJAZDU
GRUPA PIERWSZA: 
przedszkolaki, klasa I
GRUPA DRUGA: 
klasy II - VI

11:00 – 11: 20

11:20 – 11:35

11:35 – 11: 50

11:50 – 12:35 

ćwiczenia w grupach 

Wykład:
dr Aleksander Kazubski z UMK
"Chemia eksperymentalna"
Wykład:
Dziekan
Wydziału Kreatywności, Innowacji 
i Przedsiębiorczości
Marianna Jucewicz
"Kulturowe peregrynacje 
w obszarze państw europejskich"
PRZERWA
"Wybrane zagadnienia anatomii czynnościowej"
Prodziekan
Wydziału Przyrodniczo-Podróżniczego
Agnieszka Balcerzak
"Praktyczne wykorzystanie oddziaływań magnetycznych"
Kanclerz
UD ALFA
Klaudia Zielińska

Dziekan 
Wydziału Przyrodniczo-Podróżniczego
Filip Bochniak

12:15 – 12:35 

12:35 – 12:55
12:50 – 13:00

13:00 – 14:40

ćwiczenia w grupach 

14:45 - 15:00
Wykład:
dr Aleksander Kazubski z UMK
"Chemia eksperymentalna"
Wykład:
Dziekan
Wydziału Kreatywności, Innowacji 
i Przedsiębiorczości
Marianna Jucewicz
"Kulturowe peregrynacje 
w obszarze państw europejskich"
PRZERWA
"Wybrane zagadnienia anatomii czynnościowej"
Prodziekan
Wydziału Przyrodniczo-Podróżniczego
Agnieszka Balcerzak
"Wprowadzenie do mineralogii"
Dziekan
Wydziału Przyrodniczo-Podróżniczego 
Filip Bochniak
"Praktyczne wykorzystanie 
oddziaływań magnetycznych"
Kanclerz
UD ALFA
Klaudia Zielińska
"Odyseja kosmiczna - 
warsztaty z astronomii"
Szymon Wiśniewski, kl. V NSP1
Wykład:
Karolina Mrozik - Gliszczyńska (KPSW)
"Wolontariat w Indiach"
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Kreator strony - przetestuj