Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Plan lekcji 2013/2014

Klasa I                    Klasa II                    Klasa III                    Klasa IV                    Klasa V                    Klasa VI
Kreator strony - przetestuj