Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

O szkole

        Działania, które podejmujemy w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej, mają na uwadze przede wszystkim wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowości dziecka, stąd w naszej Szkole obecna jest pedagogika Celestyna Freineta, francuskiego pedagoga, który opracował własną metodę nauczania początkowego. Metoda ta uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka, jego potrzeby, możliwości i naturalny sposób życia. Szanuje jego indywidualność i odrębność. Uczenie i wychowanie oparte jest na dialogu, współpracy, odpowiedzialności, tolerancji, rozwijaniu wewnętrznej motywacji, samodzielnych i grupowych doświadczeniach oraz aktywnym współuczestniczeniu dzieci.
O pedagogice Celestyna Freineta czytaj tutaj.


By sprostać oczekiwaniom rodziców i potrzebom uczniów nasza szkoła oferuje między innymi:

 • wykwalifikowaną kadrę,
 • realizację podstawy programowej dla szkół podstawowych,
 • wewnątrzszkolne zasady oceniania,
 • klasy do 20 uczniów,
 • opiekę nad dzieckiem w godzinach: 6.30 - 17.00,
 • możliwość korzystania z obiadów (catering),
 • opiekę medyczną (pielęgniarka szkolna),
 • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
 • zajęcia rytmiczno-taneczne w kl. I - II,
 • naukę pływania,
 • zespołowe gry sportowe od kl. III,
 • koła zainteresowań (organizowane w oparciu o badania opinii i potrzeb uczniów),
 • naukę języka angielskiego od kl. I - 5 godzin lekcyjnych tygodniowo,
 • naukę języka niemieckiego od kl. V,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię pedagogiczną,
 • zajęcia z psychologiem.


Ponadto nasi uczniowie:

 • od klasy III poddawani są badaniom kompetencji,
 • wyjeżdżają na wycieczki dydaktyczne i "Zielone Szkoły",
 • biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych - każdy uczeń ma możliwość prezentacji            w dziedzinie, w której czuje się najlepiej,
 • działając w Samorządzie Uczniowskim mają wpływ na życie szkoły,
 • realizują co roku ciekawe projekty edukacyjne.


Szkoła może się też pochwalić zorganizowanymi kontaktami rodziców z nauczycielami i bogatym kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych.


Szkoła posiada:

 • pracownię komputerową ze stałym łączem do Internetu,
 • pracownię fizyczno - chemiczną,
 • salę do gimnastyki korekcyjnej,
 • gabinet medycyny szkolnej,
 • pracownię logopedyczną,
 • łazienki dla uczniów na obu piętrach,
 • szatnię wyposażoną w zamykane szafki indywidualne.
Kreator strony - przetestuj