Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
4 września 2017 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
 (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 
oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Zimowa przerwa świąteczna:
23 - 31 grudnia 2017 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Ferie zimowe:
12 - 25 lutego 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Wiosenna przerwa świąteczna:
29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
02.11.2017 r. 
03.11.2017 r. 
30.04.2018 r. 
02.05.2018 r. 
04.05.2018 r. 
01.06.2018 r.
podstawa prawna:
§ 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
22 czerwca 2018 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Ferie letnie:
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Kreator strony - przetestuj