Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 
CELE PROJEKTU:

CEL GŁÓWNY:
Zindywidualizowanie procesu nauczania w klasach 1-3 poprzez wyrównanie szans edukacyjnych 36 uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2013-2014.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • zapewnienie każdemu dziecku NSP nr 1 objętemu wsparciem oferty edukacyjno-wychowawczej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjno-rozwojowymi w roku szkolnym 2013/2014,
 • zniwelowanie trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, zniwelowanie wad wymowy i wad postawy u 22 dzieci w NSP nr 1 w roku szkolnym 2013/2014,
 • rozwój twórczego myślenia, wzrost kompetencji i zainteresowań ruchowo-tanecznych i plastycznych u 24 dzieci NSP nr 1 w roku szkolnym 2013/2014,
 • rozwój kompetencji matematyczno-techniczno-przyrodniczych u 21 uczniów NSP nr 1 w roku szkolnym 2013/2014,
 • stworzenie warunków wspierających indywidualizację poprzez wyposażenie bazy dydaktycznej NSP nr 1 w Bydgoszczy roku 2013/2014 w niezbędne wyposażenie i pomoce.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 30.000,00 zł
WSKAŹNIKI:
1. W ramach kwoty ryczałtowej nr 1:
 • liczba dzieci ze specyficznymi trudnościami oraz uzdolnionych biorących udział w projekcie – 36;
 • liczba dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu uczestniczących w zajęciach – 10;
 • liczba dzieci z wadami wymowy uczestniczących w zajęciach – 9;
 • liczba dzieci z wadami postawy uczestniczących w zajęciach – 3;
 • liczba dzieci uzdolnionych artystycznie biorących udział w zajęciach – 16;
 • liczba dzieci kreatywnych biorących udział w zajęciach – 8;
 • liczba dzieci uzdolnionych biorących udział w zajęciach – 21;
 • liczba godzin zajęć zrealizowanych i sfinansowanych ze środków UE – 282 godziny;
 • liczba godzin robotyki – 30 godzin;
 • liczba godzin zajęć tanecznych – 36 godzin;
 • liczba godzin terapii logopedycznej – 180 godzin;
 • liczba godzin terapii pedagogicznej – 36 godzin;
 • liczba dzieci uzdolnionych technicznie biorących udział w zajęciach – 8 osób;
 • liczba dzieci uzdolnionych tanecznie biorących udział w zajęciach – 8 osób;liczba dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się biorących udział w zajęciach – 2 osób.

2. W
 ramach kwoty ryczałtowej nr 2:
 • liczba wyposażonych baz szkół w niezbędne pomoce i materiały – 1;
 • liczba dzieci korzystających z zakupionego sprzętu na zajęciach – 36;
 • liczba kompletów materiałów na terapię logopedyczną – 1;
 • liczba kompletów materiałów na terapię pedagogiczną – 1;
 • liczba kompletów materiałów na zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze – 1;
 • liczba kompletów materiałów na trening twórczości – 1;
 • liczba kompletów materiałów na zajęcia plastyczne – 1;
 • liczba kompletów materiałów na zajęcia matematyczne – 1;
 • liczba kompletów materiałów na zajęcia przyrodnicze – 1;
 • liczba kompletów materiałów na gimnastykę korekcyjną – 1.
Kreator strony - przetestuj