Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

II Festiwal Nauki pod hasłem "Poznajemy przyrodę nieożywioną"

odbył się dnia 22 maja 2004 r. w godz. od 10.00  do 13.00. 
Poprzedziły go żmudne przygotowania, w które zaangażowali się uczniowie Szkoły, ich rodzice, 
nauczyciele Szkoły i studenci Akademii Bydgoskiej.

PRZEBIEG FESTIWALU

Sala Ziemia 
     
     Tuż przed wejściem do sali uczniowie kl. III wykonali olbrzymią jaskinię, gdzie umieszczone zostały informacje o zjawiskach krasowych oraz zdjęcia z jaskiń znajdujących się w Czechach. Sala obfitowała w projekty przygotowane głównie przez uczniów klas IV – VI.
    Uczennice kl. VI Weronika i Sara prezentowały gościom modele atomów, omawiały budowę prostych związków chemicznych, chemicznych także z wykorzystaniem tablicy Mendelejewa przybliżały bogaty „świat” pierwiastków. 
   Ze starannie przygotowanych plakatów przez Ulę z kl. V, można było dowiedzieć się, jak przedstawiały się dzieje Ziemi na przełomie różnych epok, a także zapoznać się bliżej z jej warstwami. Uzupełnieniem plakatów były modele z masy solnej, a także fragmenty skalne przygotowane przez Ewę i Alę  z kl. VI. 
   Bogatą wystawę minerałów przygotowały Daria i Nathalii z kl. VI we współpracy z Arturem z kl. V. Przyciągające wzrok kolorowe okazy, skupiały wokół siebie wielu zwiedzających salę. 
     Wszystkich, którzy interesują się morzami i oceanami zapraszały do swojego stanowiska uczennice kl. V – Michasia, Joasia, Natalia i Monika. Prezentowały duży model dna morskiego. Tutaj również w oparciu o plakaty, dzieliły się swoją bogatą wiedzą na temat rowów oceanicznych. Tuż obok uczniowie kl. IV – Paulina, Patrycja i Mikołaj, chętnie opowiadali o prądach morskich, a także odpowiadali na trudne pytania dotyczące przypływów i odpływów. 
     Wiele interesujących informacji o lodowcach i lądolodach umieścił na swoim plakacie uczeń kl. IV Karol. Opowiadając sięgał często do zgromadzonej literatury popularno – naukowej. 
    Każdy, kto urzeczony jest pięknem gór, na pewno z przyjemnością zatrzymał się przy modelach, wykonanych przez Zuzannę z kl. VI, przedstawiających Himalaje i Tatry. Tutaj można było posłuchać krótkiego wykładu o pasmach górskich  i piętrach gór. Niesamowitych przeżyć dostarczyły gościom makiety prezentowane przez Konrada i Karola z kl. IV – wulkan i gejzer, gdzie przeprowadzano wspólnie doświadczenia. Chłopcy z entuzjazmem udzielającym się widzom, omawiali ich działanie. Zainteresowaniem cieszyły się również przygotowane przez nich informacje na temat gorących źródeł. 
     O bogactwach naturalnych naszej planety opowiedzieli zarówno uczniowie kl. IV, jak i kl. V. Paulina i Patrycja demonstrowały bryły węgla kamiennego oraz dzieliły się swoją wiedzą w oparciu o plakaty i literaturę fachową. Ciekawie przedstawiona historia powstawania węgla, gromadziła wielu słuchaczy. Podobne stanowisko, przygotowane przez starszych uczniów – Edwarda i Adriana, dotyczyło innego bogactwa naturalnego, jakim jest ropa naftowa. Oprócz historii jej powstawania, można było obejrzeć fotografie najstarszych szybów naftowych. Korzystając z przygotowanych próbek nafty i benzyny, porównywano ich zapach dzieląc się wrażeniami i wiedzą na temat ich wykorzystania.
Kreator strony - przetestuj