Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

II Festiwal Nauki pod hasłem "Poznajemy przyrodę nieożywioną"

odbył się dnia 22 maja 2004 r. w godz. od 10.00  do 13.00. 
Poprzedziły go żmudne przygotowania, w które zaangażowali się uczniowie Szkoły, ich rodzice, 
nauczyciele Szkoły i studenci Akademii Bydgoskiej.

PRZEBIEG FESTIWALU

Sala Ziemia 
     
     Tuż przed wejściem do sali uczniowie kl. III wykonali olbrzymią jaskinię, gdzie umieszczone zostały informacje o zjawiskach krasowych oraz zdjęcia z jaskiń znajdujących się w Czechach. Sala obfitowała w projekty przygotowane głównie przez uczniów klas IV – VI.
    Uczennice kl. VI Weronika i Sara prezentowały gościom modele atomów, omawiały budowę prostych związków chemicznych, chemicznych także z wykorzystaniem tablicy Mendelejewa przybliżały bogaty „świat” pierwiastków. 
   Ze starannie przygotowanych plakatów przez Ulę z kl. V, można było dowiedzieć się, jak przedstawiały się dzieje Ziemi na przełomie różnych epok, a także zapoznać się bliżej z jej warstwami. Uzupełnieniem plakatów były modele z masy solnej, a także fragmenty skalne przygotowane przez Ewę i Alę  z kl. VI. 
   Bogatą wystawę minerałów przygotowały Daria i Nathalii z kl. VI we współpracy z Arturem z kl. V. Przyciągające wzrok kolorowe okazy, skupiały wokół siebie wielu zwiedzających salę. 
     Wszystkich, którzy interesują się morzami i oceanami zapraszały do swojego stanowiska uczennice kl. V – Michasia, Joasia, Natalia i Monika. Prezentowały duży model dna morskiego. Tutaj również w oparciu o plakaty, dzieliły się swoją bogatą wiedzą na temat rowów oceanicznych. Tuż obok uczniowie kl. IV – Paulina, Patrycja i Mikołaj, chętnie opowiadali o prądach morskich, a także odpowiadali na trudne pytania dotyczące przypływów i odpływów. 
     Wiele interesujących informacji o lodowcach i lądolodach umieścił na swoim plakacie uczeń kl. IV Karol. Opowiadając sięgał często do zgromadzonej literatury popularno – naukowej. 
    Każdy, kto urzeczony jest pięknem gór, na pewno z przyjemnością zatrzymał się przy modelach, wykonanych przez Zuzannę z kl. VI, przedstawiających Himalaje i Tatry. Tutaj można było posłuchać krótkiego wykładu o pasmach górskich  i piętrach gór. Niesamowitych przeżyć dostarczyły gościom makiety prezentowane przez Konrada i Karola z kl. IV – wulkan i gejzer, gdzie przeprowadzano wspólnie doświadczenia. Chłopcy z entuzjazmem udzielającym się widzom, omawiali ich działanie. Zainteresowaniem cieszyły się również przygotowane przez nich informacje na temat gorących źródeł. 
     O bogactwach naturalnych naszej planety opowiedzieli zarówno uczniowie kl. IV, jak i kl. V. Paulina i Patrycja demonstrowały bryły węgla kamiennego oraz dzieliły się swoją wiedzą w oparciu o plakaty i literaturę fachową. Ciekawie przedstawiona historia powstawania węgla, gromadziła wielu słuchaczy. Podobne stanowisko, przygotowane przez starszych uczniów – Edwarda i Adriana, dotyczyło innego bogactwa naturalnego, jakim jest ropa naftowa. Oprócz historii jej powstawania, można było obejrzeć fotografie najstarszych szybów naftowych. Korzystając z przygotowanych próbek nafty i benzyny, porównywano ich zapach dzieląc się wrażeniami i wiedzą na temat ich wykorzystania.
Kreator strony - przetestuj