Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA
Dnia 28 września 2013 r. po raz kolejny rozpoczął działalność Uniwersytet Dzieci ALFA, 
projekt przygotowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 1 we współpracy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą. 
Głównym celem inicjatywy jest pobudzenie pasji poznawczych dzieci – otwarcie się na wiedzę. 
Uniwersytet obejmować będzie sześć wydziałów, których dziekanami zostaną uczniowie naszej szkoły. 
Stanowisko rektora piastować będzie absolwentka NSP 1. 

W roku szkolnym 2012/2013 przewidziane są 4 zjazdy w ramach wydziałów: 
matematyczno-technicznego, artystycznego oraz innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości
Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez naszych uczniów oraz zaproszonych gości. 
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Bydgoszczy
PATRONI MEDIALNI:
Kreator strony - przetestuj