Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

Uniwersytet Dzieci 
ALFA
Dnia 28 września 2013 r. po raz kolejny rozpoczął działalność Uniwersytet Dzieci ALFA, 
projekt przygotowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 1 we współpracy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą. 
Głównym celem inicjatywy jest pobudzenie pasji poznawczych dzieci – otwarcie się na wiedzę. 
Uniwersytet obejmować będzie sześć wydziałów, których dziekanami zostaną uczniowie naszej szkoły. 
Stanowisko rektora piastować będzie absolwentka NSP 1. 

W roku szkolnym 2012/2013 przewidziane są 4 zjazdy w ramach wydziałów: 
matematyczno-technicznego, artystycznego oraz innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości
Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez naszych uczniów oraz zaproszonych gości. 
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Bydgoszczy
PATRONI MEDIALNI:
Kreator strony - przetestuj