Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Blok przyrodniczo - ekologiczny

Blok tematyczny „Rozwijam pasje ekologiczno - przyrodnicze” 
był pierwszym z czterech bloków 
zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2011/2012, 
ujętych w Programie Pracy Szkoły.
Jego realizacja trwała od 16 września do 7 października 2011 r.

Kluczowym zamierzeniem projektu było rozwijanie pasji przyrodniczych oraz uświadomienie uczniom znaczenia ekologii. Podjęte w ramach bloku działania, pozwoliły uczniom:
 • uporządkować swoją wiedzę o przyrodzie;
 • zrozumieć i dostrzec własny wpływ na otaczające środowisko; tak pozytywny, 
     jak i negatywny, a tym samym zachęcić do odpowiedzialności za nie;
 • rozwijać umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • doskonalić umiejętność projektowania i organizowania własnej pracy oraz wzajemnej współpracy i komunikacji.

Na projekt złożyły się:
 • akcje ogólnopolskie: „Sprzątanie świata” i „Zbiórka zużytych baterii” 
 • akcje na terenie szkoły: „Mini zoo”, „Powitanie jesieni”, „Mój ogródek”; 

A ponadto:

1. W klasach I-III:
 • wycieczka krajoznawczo – przyrodnicza do Grębocina i Golubia Dobrzynia i wycieczki 
     do ogrodu botanicznego;
 • spotkanie z leśnikiem;
 • zajęcia plenerowe w najbliższej okolicy „Przyroda pod lupą i w obiektywie”;
 • zajęcia związane z zagospodarowaniem kącików przyrodniczych w klasach oraz zajęcia kulinarne;
 • zajęcia z ceramiki z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego;
 • konkurs czytelniczy - utwory literackie ukazujące piękno przyrody;
 • wystawy prac plastycznych;
 • tworzenie słowniczka obrazkowego „Zwierzęta i rośliny” oraz albumu „Krajobrazy polskie” 
     w języku angielskim.

2. W klasach IV-VI:
 • wycieczki do Parku Narodowego Bory Tucholskie i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej;
 • prezentacje na forum klasy i szkoły  „Moje zainteresowania przyrodnicze”, „Piękno przyrody polskiej”, prezentacje multimedialne „Krajobrazy Polski i świata”;
 • ciekawe zajęcia matematyczne- zadania o tematyce ekologiczno- przyrodniczej;
 • zajęcia techniczno-plastyczne „Arcydzieła z odpadów”;
 • wystawy fotograficzne „Zwierzęta na naszych fotografiach”, wystawa prac plastycznych - plakaty ekologiczne z napisami w języku angielskim, wystawa „Flora i fauna w Biblii”;
 • konkurs na hasło promujące recykling.

      Podczas realizacji bloku tematycznego uczniowie wykazali się kreatywnością przy projektowaniu i wykonaniu zadań. Potrafili samodzielnie wyszukiwać wiadomości na określony temat, a tym samym korzystać z różnych źródeł informacji.  Umiejętnie współpracowali  
w zespole, prowadzili kulturalne dyskusje, wspólnie tworzyli plany i dzielili się pracą. Dzięki różnorodnej tematyce i formom podejmowanym w ramach tego bloku tematycznego, każdy znalazł coś dla siebie.

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i współpracę.
Kreator strony - przetestuj