Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Blok językowy

Blok tematyczny „Rozwijam pasje językowe” był drugim z czterech bloków 
zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2011/2012, 
ujętych w Programie Pracy Szkoły.
Jego realizacja trwała od 21 do 30 listopada 2011 r.

Na projekt złożyły się:

1. W klasach I-III:
 • wystawa zdjęć i pamiątek z podróży po różnych krajach Europy;
 • pokaz tańca flamenco;
 • zajęcia otwarte z udziałem rodziców – nauka języka niemieckiego i holenderskiego;
 • nauka języka niemieckiego- zajęcia przygotowane przez klasy IV-VI dla klas I-III (piosenki, dialogi, łamańce językowe itp.);
 • redagowanie listu do uczniów w Hiszpanii;
 • nauka zwrotów grzecznościowych oraz powitań w pięciu językach europejskich;
 • prezentacja budowli przestrzennych z zestawów konstrukcyjnych i tworzenie napisów w językach obcych;
 • zorganizowanie spotkania filmowego pt. „ Atrakcje Londynu”;
 • udział w wycieczce do biblioteki osiedlowej w celu poznania literatury dziecięcej pisarzy europejskich,;
 • wykonanie albumu nt. zabytków w Bydgoszczy z podpisami w języku angielskim;
 • nauka piosenek w języku angielskim;
 • poznanie wybranych fragmentów biblijnych w różnych językach (angielski, francuski, włoski, rosyjski).

2. W klasach IV-VI:
 • wystawa kartek pocztowych pochodzących z różnych krajów świata 
     z pozdrowieniami w różnych językach;
 • przedstawienia przygotowane dla rodziców uczniów połączone ze zbiórką artykułów papierniczych dla Stowarzyszenia Rodzina Miłości Ofiarnej;
 • wewnątrzszkolne konkursy językowe: „Cool Sperling Contess” (j. angielski) oraz „Deutschland – mein Reiseziel” (j. niemiecki) dla klas IV – VI;
 • konkurs korzystania ze słowników;
 • wprowadzenie nazw łacińskich poznawanych organizmów na lekcjach przyrody;
 • tłumaczenie podstawowych zwrotów grzecznościowych;
 • rozpoznawanie różnych języków europejskich ze słuchu;
 • tworzenie przygotowały ilustrowanych słowników: ortograficznego, frazeologicznego języka polskiego;
 • rozegranie turnieju scrabble;
 • udział samorządu szkolnego w miejskim sympozjum nt. kultury słowa;
 • przygotowanie do kolejnego etapu konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz „Z poprawną ortografią na co dzień” w ramach Klubu Młodego Językoznawcy;
 • przygotowanie do etapu regionalnego konkursu kuratoryjnego z j. polskiego;
 • funkcjonowanie kącika porad językowych;
 • Św. Wincenty a Paulo i misjonarze w krajach świata – poznanie podstawowej modlitwy – znaku Krzyża – w języku wybranych krajów;
 • nauka podstawowych modlitw w różnych językach (angielski, francuski, łacina).

     Podczas realizacji bloku tematycznego uczniowie wykazali się kreatywnością przy projektowaniu i wykonaniu zadań. Potrafili samodzielnie wyszukiwać wiadomości na określony temat, a tym samym korzystać z różnych źródeł informacji. Umiejętnie współpracowali w zespole, prowadzili kulturalne dyskusje, tworzyli plany i dzielili się pracą.

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i współpracę.
Kreator strony - przetestuj