Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Archiwum SU

Rada Uczniowska w roku szkolnym 2013/2014:

 • przeprowadziła wybory na nowy rok szkolny,
 • wybrała prezydium Rady,
 • przeprowadziła nastęujące akcje: 
 1. Zbiórka tonerów. 
 2. Góra Grosza. 
 3. Kolportaż cegiełek dla fundacji „POMÓŻ i TY”.
Rada Uczniowska w roku szkolnym 2012/2013:

 • przeprowadziła wybory na nowy rok szkolny,
 • wybrała prezydium Rady,
 • przygotowała plan pracy;
 • przeprowadziła akcję POCZTA WALENTYNKOWA,
 • uczestniczyła w wywiadzie z uczniami w czasie ewaluacji zewnętrznej oraz w uroczystym wręczeniu raportu z ewaluacji,
 • zorganizowała zbiórkę pojemników po tonerach i tuszach na rzecz ratowania koni przeznaczonych na rzeź,
 • zainicjowała Dzień Bezpieczeństwa (w związku z Rokiem Bezpiecznej Szkoły).
Rada Uczniowska w roku szkolnym 2011/2012:
 • przeprowadziła WYBORY poprzedzone kampanią wyborczą
 • rozprowadzała cegiełki na rzecz fundacji "Pomóż i ty"
 • przeprowadziła akcję GÓRA GROSZA
 • wzięła udział w Warsztatach Młodych Liderów oraz Sympozjum Samorządów Szkolnych
 • przeprowadziła akcję POCZTA WALENTYNKOWA
 • zaopiniowała udział Szkoły w akcji WARTO BYĆ DOBRYM
 • przygotowała scenariusz DNIA FAIR PLAY na konkurs ogólnopolski
 • zorganizowała DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
 • przeprowadziła kiermasz różności
 • włączyła się w organizację projektu grantowego w ramach programu "Szkoła bez Przemocy"
 • przeprowadziła DZIEŃ FAIR PLAY w ramach realizacji tematycznego bloku sportowego
Kreator strony - przetestuj