Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Absolwenci 2008/2009

Wychowawca klasy: mgr Jolanta Ohla

Stan klasy: 12 osób

Szkołę ukończyło: 12 osób

Wybór szkół średnich:

  • licea ogólnokształcące: 7 osób

  • liceum plastyczne: 1 osoba

  • technikum: 1 osoba

Los 3 osób nieznany. 

PODSUMOWANIE

  • 75% uczniów kontynuuje naukę w szkołach średnich (liceach ogólnokształcących, liceum plastycznym, technikum mechanicznym)

  • najczęściej wybierane profile: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, matematyczno-informatyczny.
Kreator strony - przetestuj