Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Absolwenci 2007/2008

Wychowawca klasy: mgr Marlena Wiśniewska

Stan klasy: 6 osób

Szkołę ukończyło: 6 osób

Wybór szkół średnich:

  • licea ogólnokształcące: 4 osoby

  • szkoła handlowa: 1 osoba

Los 1 osoby nieznany. 

PODSUMOWANIE

  • 83,3% uczniów kontynuuje naukę w szkołach średnich (liceach ogólnokształcących, zespole szkół handlowych)

  • najczęściej wybierane profile: matematyczno-przyrodniczy, matematyczno-informatyczny.
Kreator strony - przetestuj