Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Absolwenci 2006/2007

Wychowawca klasy: mgr Piotr Libera

Stan klasy: 9 osób

Szkołę ukończyło: 9 osób

Wybór szkół średnich:

  • licea ogólnokształcące: 4 osoby

  • technika: 3 osoby

Los 2 osób nieznany. 

PODSUMOWANIE

  • 44,4% uczniów kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących

  • 33,3% uczniów kontynuuje naukę w technikach (mechanicznym, spożywczym i samochodowym)

  • najczęściej wybierane profile: matematyczno-przyrodniczy, matematyczno-informatyczny.
Kreator strony - przetestuj