Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Absolwenci 2005/2006

Wychowawca klasy: mgr Anna Borowska

Stan klasy: 8 osób

Szkołę ukończyło: 8 osób

Wybór gimnazjów:

  • przy liceach (w tym gimnazja prywatne): 2 osoby

  • rejonowe: 2 osoby

  • kierunkowe – sportowe: 1 osoba

Los 3 osób nieznany (brak kontaktu).


DALSZE LOSY:

Wybór szkół średnich:

  • licea ogólnokształcące: 4 osoby

  • technika: 1 osoba


Studia podjęły 2 osoby.

Wybierane kierunki: wychowanie fizyczne, teologia (1 osoba w Seminarium Duchownym).

Los 6 osób nieznany (brak kontaktu).

PODSUMOWANIE

  • 25% uczniów kontynuuje naukę w gimnazjach przylicealnych (w tym prywatnych)

  • 25% uczniów kontynuuje naukę w gimnazjach rejonowych

  • 50% uczniów kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących

  • 12,5% uczniów kontynuuje naukę w technikach

  • 25% uczniów podjęło naukę na studiach wyższych
Kreator strony - przetestuj