Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

Absolwenci 2003/2004

Wychowawca klasy: mgr Elżbieta Wojtaszek

Stan klasy: 12 osób

Szkołę ukończyło: 12 osób

Wybór studiów wyższych:

  • uniwersytety: 4 osoby

  • politechnika: 1 osoba

  • studia ekonomiczne: 1 osoba (uczelnia zagraniczna)

  • akademie: 1 osoba

Los 5 osób nieznany (brak kontaktu). 

PODSUMOWANIE


  • 58,3% uczniów kontynuuje naukę na studiach wyższych,

  • 8% uczniów kontynuuje naukę na uczelniach zagranicznych,

  • wybierane kierunki studiów: weterynaria, lotnictwo   i kosmonautyka, ekonomia.
Kreator strony - przetestuj