Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

 

INFORMACJE STAŁE

NUMER KONTA SZKOŁY
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 
Sp. z o.o.
ul. Dwernickiego 10
85 - 675 Bydgoszcz

28 1090 1072 0000 0001 3474 2219


Partner:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
Patroni medialni:


SKRZYNKA ZAUFANIA
Masz problem i nie umiesz o nim rozmawiać? 
Napisz do nas, na pewno pomożemy.
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
W miejscu "adres e-mail" 
wpisz swój adres mailowy. 
Formularz automatycznie 
prześle Twoją wiadomość 
na właściwy adres.

AKTUALNOŚCI


REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 
I PONADGIMNAZJALNYCH 
2019/2020 
Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie 
oraz wyników egzaminów
dostępne są na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja


RZĄDOWY PROGRAM
"DOBRY START"
Więcej informacji: 
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej - czytaj
  • Kuratorium Oświaty Bydgoszcz - czytaj

REFORMA OŚWIATY

Informacje dotyczące reformy oświaty 
dostępne są pod adresem:

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW
w roku szkolnym 2015/2016

Miło jest nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły 
po raz kolejny uzyskali bardzo wysokie wyniki 
w sprawdzianie po klasie szóstej.

NASZA SZKOŁA MISTRZEM ODKRYWANIA TALENTÓW

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała tytuł MISTRZA ODKRYWANIA TALENTÓW,
poprzedzony udziałem w konkursie 
na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania 
w kształceniu i organizowaniu wsparcia 
dla dzieci i uczniów zdolnych.
Takim wyróżnieniem może pochwalić się 
zaledwie 50 szkół z całej Polski.
Więcej informacji na stronie:
www.ore.edu.pl

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ONLINE

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z filmami edukacyjnymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach losowych. 
Filmy udostępnione dzięki portalowi 
znajdują się w dziale Dla ucznia - Pierwsza pomoc

SZKOŁA W AKCJI

Leśna Skrzynia Skarbów
Kreator strony - przetestuj