Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.

                                                                                                                                                        C. Freinet

25 - lecie szkoły

obchody-i-swieta-ruchomy-obrazek-0202
 

INFORMACJE STAŁE

NUMER KONTA SZKOŁY
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 
Sp. z o.o.
ul. Dwernickiego 10
85 - 675 Bydgoszcz

28 1090 1072 0000 0001 3474 2219


Partner:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
Patroni medialni:


AKTUALNOŚCI


K
UWAGA!

Prosimy rodziców i uczniów naszej szkoły 
o codzienne logowanie się do e-dziennika. 
W związku z wdrażanym e-nauczaniem 
zamieszczamy tam bieżące materiały i informacje.
K

ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY
W związku z zawieszeniem zajęć i zamknięciem placówki, rodzice zainteresowani zapisem dziecka do naszej szkoły 
lub pragnący uzyskać informacje 
proszeni są o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: list@niepublicznasp1.bydgoszcz.pl

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019
Gratulujemy uczniom naszej szkoły 
uzyskania wysokich wyników w egzaminie ósmoklasisty.

REKRUTACJA 2019/2020
Dysponujemy pojedynczymi wolnymi miejscami 
w klasach 1 - 4 i 6 na rok szkolny 2019/2020. 
Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka 
prosimy o kontakt pod nr tel. 52 341 42 41.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 
I PONADGIMNAZJALNYCH 
2020/2021
Zarządzenie 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
do klas I szkół ponadpodstawowych i innych

REFORMA OŚWIATY

Informacje dotyczące reformy oświaty 
dostępne są pod adresem:

NASZA SZKOŁA MISTRZEM ODKRYWANIA TALENTÓW

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała tytuł MISTRZA ODKRYWANIA TALENTÓW,
poprzedzony udziałem w konkursie 
na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania 
w kształceniu i organizowaniu wsparcia 
dla dzieci i uczniów zdolnych.
Takim wyróżnieniem może pochwalić się 
zaledwie 50 szkół z całej Polski.
Więcej informacji na stronie:
www.ore.edu.pl

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ONLINE

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z filmami edukacyjnymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach losowych. 
Filmy udostępnione dzięki portalowi 
znajdują się w dziale Dla ucznia - Pierwsza pomoc

SZKOŁA W AKCJI

Leśna Skrzynia Skarbów
Kreator strony - przetestuj